тел.: 02 480 66 91
ВИС ОРТ ЕООД
Изграждане на системи за вентилация, климатизация и отопление
Климатични инсталации
*Изграждане; *Монтаж; *Поддръжка
Научете ПОВЕЧЕ
Климатични инсталации
Вентилационни инсталации
*Изграждане; *Монтаж; *Поддръжка
Научете ПОВЕЧЕ
Вентилационни инсталации
ВиК инсталации
*Изграждане; *Поддръжка; *Ремонт
Научете ПОВЕЧЕ
ВиК инсталации

За нас

 

     “ВИС ОРТ” ЕООД започва своята дейност през 1997г. Регистрирана е в търговския регистър на Софийски Градски Съд. Управител на фирмата е инж.Живко Иванов Иванов.

 

     “ВИСОРТ” ЕООД извършва инженерингова дейност в областта на вентилацията, отоплението, климатизацията, В и К, електроинсталациите и професионалното кухненско оборудване. Във фирмата работят професионалисти, които знаят как да задоволят нуждите на клиентите.

 

     От 2007 г. във „ВИСОРТ” ЕООД е внедрена система за управление на качеството (СУК) – ISO 9001:2008.  Досега са проведени три надзорни одита от ТЮФ България, които са преминали успешно. Чрез планиране и управление на качеството се реализира по-успешно осигуряването на изискваното от клиентите качество на предлаганите продукти и услуги, както и неговото непрекъснато подобряване.

 

     Качеството е  задължение на всички служители от фирмата. Обновленията и инвестициите в качеството са ключ към конкурентноспособността

 

      Ние гарантираме качество на:

  • Въздуховодни разводки
  • Вентилационно оборудване
  • Отоплителни инсталации
  • Климатични системи
  • Електроинсталации
  • ВиК инсталации

 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 

 

     За да гарантираме постигането на техническите параметри и други специфични изисквания на изпълняваните инсталации по стандартите на водещите страни, ние залагаме на:

  • техническото състояние на оборудването, обслужвано от висококвалифициран екип,
  • високите изисквания за качеството на влаганите елементи,
  • съвременния технологичен процес,
  • непрекъснатия постоперационен, междинен и краен контрол.

     Съставът на персонала ни е във висока степен мобилен, за да съответства на динамичната производствена дейност на фирмата, протичаща на площадките на обектите, чиито инсталации изпълнява. 

 

     Фирмата разполага с достатъчен по брой лек, лекотоварен и товарен АВТОПАРК, както и с ПРОИЗВОДСТВЕНА и складова база.

 

     Управителят на “ВИСОРТ” ЕООД – инж. Живко Иванов е с богат професионален опит. Завършил е ВМЕИ – София,специалност “Топлинна,вентилационна и климатична техника”. Дълги години е работил в МНО-КЕЧ и МИУ – Софстрой като технически ръководител и ръководител производствено-технологична група по специалността си.

 

     Основна част от служителите на фирмата са МАЙСТОРИ и Специалисти от МИО-КЕЧ и МИУ-Софстрой.