тел.: 02 480 66 91

ВИС ОРТ ЕООД

Изграждане на системи за вентилация, климатизация и отопление

Климатични инсталации
*Изграждане; *Монтаж; *Поддръжка
Научете ПОВЕЧЕ
Климатични инсталации
Вентилационни инсталации
*Изграждане; *Монтаж; *Поддръжка
Научете ПОВЕЧЕ
Вентилационни инсталации
ВиК инсталации
*Изграждане; *Поддръжка; *Ремонт
Научете ПОВЕЧЕ
ВиК инсталации

 

 

     Основната дейност на “ВИСОРТ” ЕООД е изпълнение на инсталации на новостроящи се и съществуващи обекти. Ние гарантираме качество на:

  • Въздуховодни разводки
  • Вентилационно оборудване
  • Отоплителни инсталации
  • Климатични системи
  • Електроинсталации
  • ВиК инсталации 

 

     Основните ни дейности се съпътстват от следните основни моменти:

  • технологично и документално осигуряване на изпълнението на инсталациите на обектите;
  • оптимизиране на процесите по изпълнението на инсталациите чрез усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови технологии;
  • подобряване на качеството на влаганите елементи, оборудването, методите и средствата за контрол.

С високото си чувство за отговорност, добра професионална подготовка, качество на работа и всеотдайност, персоналът на “ВИСОРТ” ЕООД непрекъснато утвърждава доброто име и авторитет на фирмата.